SAMEN VOOR ELKAAR

VOOR ELKAAR IN ARNHEM IS EEN INIATIEF VAN DE GEZAMENLIJKE ARNHEMSE ORGANISATIES VOOR SOCIAAL WERK

Wij zijn voor dit corona hulpinitiatief een gelegenheidssamenwerking gestart tussen verschillende Arnhemse organisaties. Organisaties die - verspreid over de wijken van de stad - inwoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties faciliteren en ondersteunen.

Op het moment dat de corona maatregelen bekend werden gemaakt, hebben wij de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat we in deze situatie nog voor de Arnhemmers kunnen betekenen. Immers, de groepsactiviteiten moesten stoppen, dagbesteding, ontmoetingsruimtes en jongerencentra zijn gesloten. Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk blijven inzetten, ondanks de maatregelen? Waar zijn we goed in?

En nu de meest kwetsbare mensen thuis zitten door de corona maatregelen gaan we dat samen nog beter organiseren, zodat we de toegang vergroten. Met een centraal telefoonnummer en deze speciale website. Men kan zich aanmelden voor praktische hulp of voor een luisterend oor als je de deur niet meer uit kan.

We roepen de Arnhemmers op zich aan te melden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander.

En de Arnhemmer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken gaan we in contact brengen met deze vrijwilligers en buurtinitiatieven

Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!

Als er een hulpvraag binnenkomt die ernstiger van aard is of die niet goed door een vrijwilliger kan worden opgepakt, zorgen we ervoor dat deze vraag terecht komt bij de juiste instantie of de juiste collega-organisatie die professionele hulp kan inzetten.

Dus:

  1. Wij als organisaties voor sociaal werk zorgen voor de koppeling tussen de praktische hulpvragen en de mensen die willen helpen. We werken daarvoor samen met elke andere organisatie die hier al iets in betekent. Dus we maken juist ook graag gebruik van de netwerken die er al zijn in de buurten en kennen deze netwerken goed.
  2. Is een vraag groter dan praktische hulp of wellicht zelfs ernstig en urgent, dan geven we deze actief door aan onze collega-organisaties die deze hulp op professionele wijze kunnen gaan invullen.
  3. De basis voor het telefoonnummer is dus een samenwerking van onderstaande organisaties, maar we zouden dit niet kunnen waarmaken zonder de inzet en hulp van alle andere organisaties die zich al inzetten voor de buurt en de Arnhemmers. We doen het immers samen.
  4. We stemmen dagelijks af met gemeente Arnhem en delen met hen onze signalen die we oppakken uit de vele mails en telefoontjes.

We stimuleren andere organisaties om zich aan te sluiten om mee te werken aan een succesvol verloop van de matches. Hieronder benoemen we de organisaties waarmee we rechtstreeks koppelen vanuit het centrale telefoonnummer. Dit zijn de organisaties die een team paraat hebben om hulpvragen te ontvangen en waar vrijwilligers vanuit het centrale nummer naar worden doorgeschakeld. Zij kennen ook meer lokale initiatieven, informele zorg, in hun buurten en werken daarmee samen. Zo houden we de matches op maat en buurtgebonden.

  • Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem
  • Rijnstad
  • SWOA

De gemeente Arnhem ondersteunt Voor Elkaar In Arnhem
De coördinatie is in handen van Rijnstad

Contactpersoon: Paul Roessen, directeur/bestuurder Rijnstad